Συντήρηση Καταφυγίων

Με προσωπική εργασία μελών μας και πολύμηνη παρουσία τους επί τόπου, με αυτοθυσία, δημιουργήθηκαν τα δύο Ορειβατικά καταφύγια του συλλόγου μας. Σημαντικό στοιχείο, των καταφυγίων αυτών, η διατήρηση του αρχικού τους σχεδιασμού, ρόλο όασης στο απομονωμένο και απρόσιτο ορεινό περιβάλλον. Σε αυτή τη βάση, έχει επιτευχθεί η αποφυγή διάνοιξης δρόμων, που μεν θα συνέβαλε στην εύκολη πρόσβαση στα καταφύγια, αλλά που θα επηρέαζε το ορεινό περιβάλλον και την εικαστική του χώρου. Κάθε χρόνο, στις αρχές του φθινοπώρου, ομάδες με σκοπό τη συντήρηση και των ανεφοδιασμό των καταφυγίων, με ξυλεία, νερό και τρόφιμα προετοιμάζουν τα καταφύγια για το χειμώνα που έρχεται. Βοηθείστε, στο να χαρούμε τα βουνά μας, χωρίς να τα πληγώνουμε!

Εθελοντές